1954 Maserati A6G 2000 Zagato Coupe

1954 Maserati A6G 2000 Zagato Coupe
1954 Maserati A6G 2000 Zagato Coupe. Nice silver sports car.