1961 Aston Martin DB4 GT Zagato

1961 Aston Martin DB4 GT Zagato sports car
1961 Aston Martin DB4 GT Zagato. Gorgeous sleep black British sports car.